Niepiekło Lech

Idź do spisu treści

Menu główne


Przegląd Prasy:

Kurier Warszawski 1897 rok - Na budowę pomnika Mickiewicza w Warszawie Ignacy Niepiekło dał 20 kop, Jan Niepiekło 5 kop.

Kurier Warszawski 1904 rok
Główny sprawca kradzieży popełnionej w małym kościółku został ujęty. Jest to niejaki Niepiekło, mający lat 23, stale mieszkający w gminie Żarki. Zdradził go paser, u którego zrobiono rewizję i znaleziono pogięty kielich i krzyż z Jerozolimy, będący darem dla kościoła od jednej z pań. Aresztowany paser zeznał kto mu te rzeczy sprzedał i Niepiekło został ujęty”.

Kurier Warszawski 1928 rok
Na lotnisku mokotowskim ok. 3 ½ po południu lądował na „Brougecie” plutonowy- sierżant Niepiekło w towarzystwie szeregowca Kanapusa. Gdy aparat miał już niemal dotykać ziemi, silna wichura poderwała skrzydła i aparat wywrócił się „na plecy”. Skrzydła uległy połamaniu, Kanapus zaś uległ zranieniu w głowę. Sierżant Niepiekło wyszedł z wypadku cało”.

Gazeta Świąteczna 1908 roku
Ofiary na kościół w Łosicach z parafii Rudlice dali (po 5 kop.) Wojc., Jul., Józ. Niepiekło

Codzienna Gazeta Handlowa 1937 rok
artykuł Wirgiliusza Odon Niepiekło „Samorządy terytorialne Wołynia”.AGAD
Nabytki Oddziału III:

Ludwik po Konstantym Niepiekło z Ryteli Święckich, wraz z żoną Jadwigą Konarzewską, wykonali w 1675 roku jakąś operację na swych dobrach, których w całości nie znamy. Podarowali mianowicie Mikołajowi Kangowskiemu z Jesiorowa swe dobra w Rytelach Święckich, natomiast otrzymali dobra w Ceranowie, Noskach i Olszewie od Marianny po Stanisławie Wyrozębskiej. Były to zapewne dobra niemałe. W 1678 „Między Panem Ludwikiem Niepiekłem y Panem Stefanem Dąbrowskim kontrakt którym Pan Niepiekło Panu Dąbrowskiemu Dobra na Ceranowie tylko będące, z budynkami, zasiewami, Chłopami: to iest Grzegorzem Synem Iwanowem z wołami, Frąckiem bez wołów, także Chłopy osiadłemi wyiąwszy iednego Woyciech nazwanego Rytela z gruntami y Chałupą do trzech lat w summie 700 złp. zastawia”.AGAD
Księga grodzka drohicka 28 s.1:

W połowie XVII wieku właścicielem znacznej części dóbr Niepiekły w par. Skibniew był Stanisław Suchodolski syn Sebastiana. W 1651 zastawił te dobra za 800 florenów księdzu Janowi Załęskiemu proboszczowi z Łosic, jako formę spłaty długu. Po śmierci księdza Jana naturalnym sukcesorem został jego brat Piotr Załęski. W 1672 roku przekazał dobra Niepiekły Krzysztofowi po Kacprze Dybowskiemu.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego