Niepiekło Lech

Idź do spisu treści

Menu główne

RODOWÓD

 
Rodowód
Rodowód
 

W roku 1108 książę czeski z dynastii Przemyślidów dokonał rzezi członków możnego rodu Vrszowców, którzy przez 200 lat byli najbliższymi sojusznikami władców, lecz nieopatrznie wdali się w spory dynastyczne. Resztki Vrszowców uciekły do Polski, pod opiekę Bolesława Krzywoustego. Król nadał im liczne ziemie, gdzie Vrszowcy, zwani w Polsce Rawitami, zakładali miasta i wioski. Rawici odnieśli w Polsce ogromny sukces polityczny, ekonomiczny i demograficzny, stając się jednym z najliczniejszych i najbardziej wpływowych rodów. Osiedlając się w różnych częściach Polski przyjmowali różne nazwiska.
Do Rawitów należał mieszkający na Mazowszu wojski zakroczymski Niepiekło. Od jego imienia wzięła nazwę wieś Niepiekła koło Zakroczymia. Na skutek jej przeludnienia rycerz Ścibor zdecydował się (ok. 1424r.) przenieść na spustoszone ziemie na północnym Mazowszu, otrzymując od księcia Janusz nadanie wsi Wyszomierz.  W 1430r. sprzedał to nadanie bratankom, a sam z synami (a było ich dziesięciu) przeniósł się na Podlasie rządzone natenczas przez księcia Witolda. Tu, w par. Skibniew, założyli nowe wsie Wyszomierz i Niepiekły. W następnych pokoleniach powstały kolejne wsie: Wyszomierz
par. Suchożebry, Kutaski par. Prostyń, Kutyski par. Skibniew.  Potomkowie Ścibora, zależnie od miejsca zamieszkania, przyjmowali nazwiska: Niepiekło, Wyszomierski, Grzymała. Na skutek rozdrabniania ziemi i ubożenia przenosili się w inne rejony Rzeczpospolitej, tworząc kolejne gałęzie.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego