Niepiekło Lech

Idź do spisu treści

Menu główne

NAZWISKA

W roku 1376 książę mazowiecki Janusz Starszy uwolnił kmieci z Kosowa od powinności. Dokument ten uwiarygodnili świadkowie, a wśród nich wojski zakroczymski o imieniu Niepiekło (Nepeklo tribunus zacroczimiensi). Imię czy też przezwisko Niepiekło było często spotykane w XIV i XV wieku. Nie ma ono nic wspólnego z „piekłem” lecz z „pieczeniem”. Od wojskiego Niepiekły wzięła nazwę wieś Niepiekła koło Zakroczymia. Rycerz Ścibor z Niepiekłów i jego synowie, po osiedleniu się na Podlasiu (1430) założyli kilka wsi, z których jedną nazwali Niepiekły. Mieszkańcy tej wsi przyjęli nazwisko Niepiekło. Wieś uległa zniszczeniu w 1831 roku. Pierwszym, który używał nazwiska Niepiekło był Piotr Niepiekło z Niepiekłów, żyjący w drugiej połowie XV wieku. Zwano go też Piotrem z Niepieklaków (Petrus de Nyepyekloki). Nazwisko Niepiekło używa w Polsce ok. 400 osób.

Nazwisko Niepielski stosowano zamiennie w gałęzi Niepiekłów mieszkającej w Księstwie Siewierskim, na początku XVIII wieku, we wsi Trzebiesławice. Stanisław Niepiekło pochodzący z Trzebisławic pojawił się w Siedliszowicach, w parafii Wietrzychowice, w diecezji tarnowskiej w połowie XVIII wieku. Jego syn Sylwester Niepiekło przeniósł się do Buska Zdroju. Wszyscy potomkowie Sylwestra pisali się jako Niepielscy. Niepielskich jest w Polsce ok. 50.

Nazwisko Wyszomierski (Wyszomirski) związane jest ze wsią Wyszomierz w par. Szumów, którą otrzymali jako książęce nadanie Ścibor i jego brat Mirzon z Niepiekłów. Synowie i wnukowie Ścibora założyli też inne wsie o nazwie Wyszomierz. Ich mieszkańcy przyjęli nazwisko od nazwy wsi. Wyszomierskich/Wyszomirskich jest w Polsce ok. 2200.
Paweł z Wyszomierza w par. Skibniew Podawce przeniósł się pod koniec XV wieku do wsi Grzymały w tejże parafii. Jego potomkowie występowali pod nazwiskiem Grzymała. Nazwisko Grzymała pochodzi od imienia Grzymała. Wyszomierscy i Grzymałowie z par. Skibniew wspólnie wystawili konnych na pospolite ruszenie w 1528r.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego