Niepiekło Lech

Idź do spisu treści

Menu główne

HERB


Herb Rawicz (albo Rawa albo Niedźwiada albo Miedźwieda albo Rawic albo Rawita) należy do najstarszych w Polsce. Wspomina o nim Jan Długosz. Bartosz Paprocki  tak o nim pisze: O kleynocie Rawicz który przyniesion z Czech do Polski, o czym świadczą wszelkie historye, za panowania Bolesława Chrobrego. O przodkach tey familey pisze Długosz, że bywali Audaces & crudeles, nonnulli etiam cotemptores religionis (Mężowie surowi, nieustraszeni i okrutni, niektórzy również skłonni do rozlewu krwi, gardzący niebezpieczeństwami). Ma być panna rozczosana w Koronie, ręce rozszerzone mając, na Niedźwiedziu Czarnym siedzi w polu żółtym. Zwyczaj posługiwania się herbami przyszedł z Europy Zachodniej i z Czech, skąd zapożyczono wiele wzorów tarcz herbowych. Herb Rawicz występuje w Lotaryngii od 1003 roku. Według tamtejszej legendy przywędrował z Anglii, za sprawą potomków króla Kanuta Wielkiego.
Pierwszy znany wizerunek herbu Rawicz w Polsce pojawił się na pieczęci wojewody Prędoty - syna Warsza na przywileju Władysława Łokietka dla biskupstwa krakowskiego w roku 1306.
Ród Rawitów używał zawołania „Rawa”. Pierwszy znany zapis zawołania pochodzi z 1413 roku i dotyczy Goworka z Beszna „de clenodio Rawa”.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego